Merrild kaffekapsler

Merrilds nye aluminium kaffekapsler er kompatible med Nespresso* Original-maskiner og er vores første CO₂-neutrale kapsler**. 

 

*Lavazza Group er ikke tilknyttet, støttet eller sponsoreret af Nespresso.
**Lavazza Group kompenserer for CO₂-udledningen fra dette produkt.

Merrild og Lavazza Group
Merrild brandet har siden 2015 været en del af det familieejede kaffe firma Lavazza Group.

CO₂-neutralitet i Lavazza Group

Vores vej til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledningerne. 
Da vi godt ved, at alle CO₂-udledninger ikke reduceres på én gang, benytter Lavazza Group derfor kompensation på resterende udledninger. Lavazza Group udvælger specifikke projekter, der er verificeret og certificeret i henhold til internationalt anerkendte metoder og standarder (VCS, CCB og CDM).


Ud over at undgå eller binde kulstof giver projekterne også andre miljømæssige, sociale og økonomiske fordele. At støtte disse projekter er en måde at forbedre levebrødet for lokalsamfund på en bæredygtig måde ved at tackle klimaændringer og nå FN’s mål for bæredygtig udvikling. Vi udligner den årlige kulstofemission i forhold til mængden af solgte kapsler.

Livscyklus for produktet

Lavazza Groups CO₂-neutrale* aluminiumskapsler inkluderer udligning af udledninger produceret gennem hele produktets livscyklus, fra dyrkning af kaffe til enden af dets levetid, gennem alle stadier af produktion, transport og bortskaffelse.   

d-m-main-01
1. Forsyning af kaffe

Vi udligner alle udledninger relateret til mængden af kaffe, som produceres og behandles i hvert eneste trin af forsyningskæden.

d-m-main-02
2. Produktion og levering

Vi udligner alle udledninger relateret til fremstillingsprocesser, hvor råmaterialer omdannes til det endelige produkt.

3-x-kapsle-imballage
3. Emballage

Vi udligner udledninger relateret til den produktion, transport og fremstilling, som er nødvendig for at fremstille emballagen.   

Outside of Logistics Retailer Warehouse With Female Manager Using Tablet Computer, Worker Loading Delivery Truck with Cardboard Boxes. Online Orders, Purchases, E-Commerce Goods, Merchandise
4. Distribution

Vi udligner udledninger forbundet med distribuering af det endelige produkt, fra produktionsstedet til alle distributionscentre.

Forsidemand
5. Brug

Vi udligner udledninger relateret til forbrug af det endelige produkt (f.eks. energi til kaffemaskiner).

Affaldssortering-piktogrammer
6. Bortskaffelse

Vi udligner udledninger relateret til alle stadierne brugt til bortskaffelse af det endelige produkt (f.eks. bortskaffelse af emballage og kaffe i overensstemmelse med hvert lands specifikke regler og operative retningslinjer).

* Lavazza Group arbejder på at kapslerne er CO₂-neutrale i den forstand at de bidrager til nul CO₂-påvirkning via kompensation for udledningen.

CO₂-neutralitet, vi er på vej

Lavazza Group er en af verdens førende aktører inden for landbrugsfødevareindustri.

Derfor er produktion af den bedst mulige kaffe blot én del af vores mission, for den ville ikke være noget værd, hvis vi ikke overvejer, hvordan vi gør det.

Vi vil gøre det bedste, vi kan, for at anvende vedvarende ressourcer, sikre gode arbejdsvilkår for kaffedyrkere og, naturligvis, reducere CO₂-udledninger i vores forsyningskæde. Lad os gøre det sammen.

Læs mere om Lavazza Group BLEND FOR BETTER initiativer mod større bæredygtighed herunder.

Lavazza Group BLEND FOR BETTER initiativer

Vores tilgang til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledninger i hele Lavazzas værdikæde. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne alle Scope 1 og Scope 2 udledninger fra Lavazza Group.
 
Ovenstående er en del af et større Lavazza engagement i social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed kaldet BLEND FOR BETTER. Det omfatter mange projekter, som følger FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 på 4 nøgleområder; Støtte og udvikle initiativer, der begrænser klimapåvirkning, efterleve en cirkulær tilgang til brugen af ressourcer, udnytte eksisterende og nye muligheder og sikre uddannelse for at fremme ændringer.

Merrilds nye
CO₂-neutrale aluminiums-kaffekapsler

Lavazza Group kompenserer for CO₂-udledningen fra dette produkt.