Rev. december 2019 

I overensstemmelse med bestemmelserne i den italienske databeskyttelsesmyndigheds forordning 229/2014 og i henhold til art. 13 i EU’s forordning 679/2016 vedrørende beskyttelse af personoplysninger (herefter benævnt “forordningen” eller “GDPR”) ønsker Luigi Lavazza S.p.A. i rollen som dataansvarlig at oplyse dig om, at den hjemmeside, du i øjeblikket besøger, anvender cookies.

Cookies er små tekstfiler, som downloades automatisk til en brugers computer eller enhed, hver gang vedkommende besøger hjemmesiden; dette betyder, at brugerens valg for hvert efterfølgende besøg bliver sporet, hvilket fører til en mere effektiv og målrettet browsing-oplevelse. Afhængigt af deres funktion og det formål, hvortil de anvendes, kan cookies opdeles i tekniske cookies, profileringscookies og tredjepartscookies.

Når en bruger besøger denne hjemmeside, kan vedkommende modtage cookies, som sendes direkte fra hjemmesiden og administreres af den dataansvarlige (såkaldte “førstepartscookies”), samt cookies, som afsendes fra andre hjemmesider eller webservere, der administreres af tredjeparter (såkaldte “tredjepartscookies”).

Hvis du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte den dataansvarlige ved at skrive til følgende e-mailadresse: PrivacyDPO@lavazza.com  

  1. FØRSTEPARTSCOOKIES

Alle cookies, der beskrives i dette afsnit, downloades direkte fra denne hjemmeside og administreres af den dataansvarlige. Disse cookies installeres til brug i forbindelse med de angivne formål for de forskellige cookiekategorier, som beskrives nedenfor, og informationer, som de registrerer, kan blive videregivet til tredjeparter.

Tekniske cookies og statistikcookies_ Disse er cookies, som installeres med det formål at forbedre hjemmesidens funktionalitet samt øge dens effektivitet og performance. Disse typer cookies anvendes fx også til at gemme brugerens valg vedrørende anvendelsen af cookies på denne hjemmeside. Tekniske cookies anvendes ikke til andre formål og bliver administreret enten direkte af Lavazza eller tredjeparter (se afsnittet “Tredjepartscookies”).

Performance-cookies eller analytiske cookies tilhører også denne kategori. Disse er cookies, som indsamler information om antallet af brugere, der browser på hjemmesiden, samt hvilke af hjemmesidens sider/sektioner som besøges mest (fx de sider, hvorfra der modtages fejlrapporter). Funktionelle cookies er også en del af denne kategori, og de giver brugeren mulighed for at browse på hjemmesiden på baggrund af en række udvalgte kriterier (fx sprog, teksttegn eller browsertype), således at den leverede tjeneste forbedres.

Tekniske cookies kan bruges uden forudgående specifikt samtykke fra brugeren. Alle disse cookies godkendes automatisk. Hvis du ønsker at deaktivere dem, bedes du venligst læse afsnittet “Sådan kontrolleres cookies”.

 

Profileringscookies_ Disse cookies gemmer brugerens valg, når vedkommende browser, og installeres med det formål at levere målrettede tjenester eller reklamer, således at brugere får vist indhold og reklamemateriale på baggrund af de dele af vores hjemmesider, som er mest relevante for dem og deres interesser.

Brugen af profileringscookies må udelukkende ske med samtykke fra brugeren. Samtykke indhentes via et banner, der åbnes og bliver synligt for brugere, når vedkommende besøger hjemmesiden for første gang. Dette sker i overensstemmelse med den italienske databeskyttelsesmyndigheds forordning (229/2014). Når brugeren klikker på “Acceptér”, lukker banneret, og ved at fortsætte med at browse på hjemmesiden giver vedkommende sit samtykke til brugen af cookies.

Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at deaktivere cookies ved hjælp af de metoder, der beskrives i det efterfølgende afsnit “Sådan kontrolleres cookies”. 

 

  1. TREDJEPARTSCOOKIES 

Tredjepartscookies installeres af tredjepartshjemmesider med det formål at levere målrettede tjenester eller reklamer, og de har ingen relation til den hjemmeside, der besøges. Såkaldte sociale knapper forefindes også på denne hjemmeside – dvs. digitale knapper (kaldet “ikoner”), der linker direkte til vores sider på sociale netværk (fx Facebook, YouTube, Instagram eller Twitter) eller kan anvendes af brugeren til at logge ind eller registrere sig på hjemmesider (fx Google, Amazon eller Facebook). Ved brug af disse knapper kan der blive installeret cookies fra tredjeparter eller de sociale netværk, knapperne henviser til.

Disse cookies administreres ikke direkte af den dataansvarlige, og der henvises derfor til de politikker, som de relevante tredjeparter har for administreringen af sådanne cookies.

Anvendelsen af tredjepartscookies kræver samtykke fra brugeren i henhold til de metoder, der beskrives i det foregående afsnit. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at deaktivere cookies ved hjælp af de metoder, der beskrives i det efterfølgende afsnit “Sådan kontrolleres cookies”.  

  1. SÅDAN KONTROLLERES COOKIES

Procedurerne for administration af cookies afhænger af den anvendte browser; brugere kan administrere deres cookieindstillinger direkte i deres browser og fx forhindre tredjeparter i at installere cookies. Enhver tidligere installeret cookie – herunder cookies, hvori tidligere indgivet samtykke om installation af cookies fra denne hjemmeside kan være lagret – kan også slettes via brugerens browserindstillinger. Det er vigtigt at bemærke, at hvis alle cookies er deaktiveret, vil denne hjemmeside muligvis ikke fungere korrekt.

Hvis brugeren ikke kender sin browsertype eller version af denne, kan vedkommende klikke på “Hjælp” øverst i browservinduet og tilgå alle de nødvendige oplysninger. Såfremt brugeren imidlertid kender sin browsertype eller version af denne, kan vedkommende klikke på den for at tilgå siden, hvor cookies administreres.

Brugere kan finde information om, hvordan cookies administreres i deres browsere, på følgende adresser: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Microsoft Edge.

Med hensyn til tjenester, som leveres af tredjeparter, kan brugere også udøve deres ret til at gøre indsigelse mod sporingen af deres adfærd ved at følge de relevante tredjeparters privatlivspolitikker.

Liste over tredjepartstjenester:

Google
Amazon
Facebook
Twitter

Denne cookiepolitik kan med tiden bliver ændret – fx grundet ikrafttrædelsen af nye sektor-forordninger, revisionen eller tilvejebringelsen af nye tjenester eller andre tekniske innovationer. Brugere opfordres derfor til regelmæssigt at gennemlæse denne politik.

  1. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER SAMT METODER TIL UDØVELSE AF DISSE

De registrerede har ret til at udøve de rettigheder, der er fastsat i lovgivningen. For yderligere oplysninger/anmodninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger samt udøvelsen af dine rettigheder i henhold til artikel 15-22 i GDPR bedes du rette henvendelse til e-mailadressen PrivacyDPO@lavazza.com eller adressen på den dataansvarliges registrerede kontor:  Via Bologna 32, 10152, Turin (TO), Italy.