BRUGERVILKÅR

Velkommen til Merrild hjemmesiden (”Hjemmesiden”). Denne hjemmeside ejes og drives af Merrild Kaffe ApS, hvis hovedkontor findes på Erritsø Møllebanke 3 , 7000, Fredericia, Danmark – CVR/Registreringsnr. 36473940.

Anvendelsesområde
Disse vilkår og betingelser for anvendelse (”Brugervilkår”) gælder for alle besøg på og al brug af hjemmesiden samt for alle oplysninger, anbefalinger og eller tjenester, du tilbydes på eller via denne hjemmeside (”Oplysninger”). Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Brugervilkårene. Disse Brugervilkår kan når som helst ændres eller på anden måde udvides af Merrild Kaffe ApS. De ændrede eller udvidede Brugervilkår træder i kraft i det øjeblik, de offentliggøres på denne hjemmeside.

Information og ansvar
Hjemmesidens oplysninger er kun til generel information. Merrild Kaffe ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug af (eller manglende mulighed for at bruge) hjemmesiden, herunder skader forårsaget af vira eller eventuelle ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, medmindre en sådan skade skyldes forsætlig ureglementeret adfærd eller grov uagtsomhed fra Merrild Kaffe ApS’s eller Merrild Kaffe ApS’s ledende medarbejdere. Merrild Kaffe ApS kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder – men ikke begrænset til – skader, der skyldes manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, aflytning eller manipulation af elektronisk kommunikation udført af tredjeparter eller af computerprogrammer, der bruges til elektronisk kommunikation eller overførsel af virus.

Fortrolighedspolitk
Personlige oplysninger, der gives eller indsamles via eller i forbindelse med denne hjemmeside, må kun bruges i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken for Merrild Kaffe ApS. Brugervilkårene skal være underlagt fortrolighedspolitikken for Merrild Kaffe ApS som opslået på denne hjemmeside.

Links til andre internetsider
Denne hjemmeside kan indeholde links til eksterne internetsider. Merrild Kaffe ApS kan ikke holdes ansvarlig for brugen eller indholdet af internetsider, der linker til denne hjemmeside, eller som der findes et link til fra denne hjemmeside. Fortrolighedspolitikken for Merrild Kaffe ApS gælder ikke for eventuel behandling af dine personlige data på eller via sådanne andre eksterne internetsider.

Intellektuel ejendomsret
Medmindre andet er angivet, ejes alle rettigheder til denne hjemmeside, og oplysninger, herunder copyright  og andre immaterialrettigheder, af Merrild Kaffe ApS. Brugere har tilladelse til at læse hjemmesiden og Oplysninger og lave kopier heraf til eget personligt brug, for eksempel ved at udskrive eller gemme  disse. Al anden brug af hjemmesiden og Oplysninger, for eksempel opbevaring eller  gengivelse af (en del af) hjemmesiden på en ekstern internetside eller oprettelse af links, hypertekst-links eller dybe links mellem hjemmesiden og en hvilken som helst anden internetside, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Merrild Kaffe ApS.

“Merrild” og alle andre varemærker, der findes på denne hjemmeside, er registrerede varemærker tilhørende Merrild Kaffe ApS eller associerede selskaber.

Uopfordrede ideer

Hvis du opslår uopfordrede ideer og/eller materialer bestående af tekster, billeder, lyde, software, oplysninger eller andet (“Materialer“) på denne hjemmeside eller sender disse til Merrild Kaffe ApS via e-mail eller andet, er Merrild Kaffe ApS berettiget til at bruge, kopiere og/eller foretage kommerciel udnyttelse af sådanne Materialer i fuldt omfang og gratis, og Merrild Kaffe ApS vil ikke være bundet af nogen form for fortrolighedsforpligtelse i forbindelse med sådanne Materialer.

Du holder herved Merrild Kaffe ApS skadesløs fra og imod alle handlinger og krav og alt erstatningsansvar, som Merrild Kaffe ApS pådrager sig eller modtager som følge af brugen af og/eller udnyttelsen af Materialer, der krænker (immaterial)rettigheder tilhørende en tredjepart eller på anden måde er ulovlige i forhold til en tredjepart.

Gældende lov og jurisdiktion

Nærværende Brugervilkår er udelukkende underlagt lovgivningen i Danmark. Alle konflikter, der opstår i forbindelse med nærværende Brugervilkår, herunder konflikter vedrørende eksistensen og gyldigheden deraf, skal indbringes for en habil domstol i København, Danmark, medmindre bindende lovbestemte krav angiver andet.

Seneste udgave: Juli 2015